Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-15.30

 Naszym organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Nowym Mieście, a organem nadzorującym od strony pedagogicznej jest Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 Dysponujemy miejscami dla 60 dzieci w 3 oddziałach.

 Wszelkie informacje dotyczące opłat za przedszkole podawane są na tablicach informacyjnych w holu przedszkola.

 Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy placówki przedstawiane są na zebraniu ogólnym w czerwcu.

 Zapisy dzieci do przedszkola odbywają się w kwietniu.