Zaufania i częstych kontaktów indywidualnych z nauczycielami grup w celu wymiany informacji dotyczących dzieci.

 Aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez przedszkole zebraniach i imprezach.

 Efektywnej współpracy i udziału rodziców w przedsięwzięciach placówki.

 Sumiennego wywiązywania się z obowiązków płatniczych wobec placówki.

 Interesujących propozycji dotyczących wszelkich dziedzin życia przedszkola, sprzyjających rozwojowi dzieci.