Dyrektorem przedszkola jest:

 Zofia Kubiak  

                                                                                                                               

 Nauczycielki:                                    

Leokadia Rybka

Anita Pachala

Joanna Krzykos

Iwona Tarnowska

 

Pracownicy administracyjno -

obsługowi:

 Eugenia Hyży - intendentka

 Henryka Nowak

 Elżbieta Joachimiak

 Ewa Szymczak